10 ตุลาคม 2556

Member Area GDI การใช้งานเมนูต่างๆ ใน Account GDI

เมื่อเราสมัครสมาชิกกับ GDI แล้วนะครับ ก็จะมีเมนูให้ใช้งานใน account ของเราครับ มีให้ดูทุกอย่าง และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขพวกข้อมูลส่วนตัวได้ด้วย ลองดูกันนะครับ
สามารถ login เข้าระบบสมาชิกของ GDI ได้ที่ www.website.ws/member
คำเตือน: ในส่วน invite นะครับ จะเป็นตัวช่วยส่งเมล์ถึงคนรู้จัก (ห้ามส่งหาคนไม่รู้จักเด็ดขาดนะครับ จะกลายเป็น Spam Mail ทันที ผิดกฏหมายครับ) และเมล์ที่ส่งจะเป็นภาษาอังกฤษ และวีดีโอภาษาอังกฤษครับ ถ้ามีเพื่อนต่างชาติ ก็ลองส่งให้เพื่อนดูก็ได้นะครับ
ความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้เสมอ คุณเลือกทางเดินที่ถูกต้องแล้วหร์อยัง? ..21Millionaire

Translate